Informacja o realizacji projektu pn. „Przedszkole w Olesznie   - szansą na lepszy start”

PLAKAT INFORMUJĄCY O NABORZE

Informacja o realizacji projektu Przedszkole w Olesznie szansą na lepszy start

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Przedszkole w Olesznie szansą na lepszy start-1

Karta zgłoszenia dziecka w projekcie Przedszkole w Olesznie szansą na lepszy start

Oświadczenie uczestnika projektu

Deklaracja uczestnictwa w projekcie dziecka

Oświadczenie samotne wychowywanie dziecka

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata do przedszkola-1

Oświadczenie o trudnej sytuacji materialnej rodziny

Oświadczenie o statusie zatrudnienia rodziców

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

Statut Samorządowego Przedszkola

 

 

Powrót