Dzień Edukacji Narodowej

Uroczysty apel przygotowały klasy: III  - pod kierunkiem Ewy Chyb i Remigiusza Nowaka. Chór - Renata Krawczyńska. O nagłośnienie zadbali: Jakub Hajduk i Wiktor Rokita.

Nagrody Wójta otrzymali: Agata Kapelusz-Derejska, Agnieszka Dyksińska, Bożena Tatar, Dariusz Tatar

 

   

Nagrody Dyrektora otrzymali: Joanna Bebel, Dorota Wijas, Sławomira Jambor, Aneta Banaś, Lucyna Wygoda, Beata Mazur, Elżbieta Struska, Barbara Smól, Małgorzata Bała, Elżbieta Giemza, Renata Krawczyńska, Jolanta Kwapisz, Małgorzata Wilk, Ewa Terpic-Zając,  Wioletta Kowalczyk, Barbara Konieczna i Halina Włodarczyk.

 

   

 

Spotkanie emerytowanych prcowników Zespołu Placówek Oświatowych im. Jana Pawła II w Bukowie odbyło się 14 października 2017 r.

Od lewej stoją: Krystyna Nieckarz, Alicja Pawłowska, Cecylia Wilk, Joanna Złotnicka, Helena Krawczyńska, Anna Kaczmarczyk, Halina Musiał, Maria Krawczyk, Alina Ziętal, Maria Robak, Zofia Banaś, Zenona Skoczek-Szymańska, Jadwiga Łaskawska, Maria Łodej, Janina Wakuła, Danuta Simlat.

Od lewej siedzą: Grażyna Pietrzykowska, Zofia Glita, Teodora Żesławska, Halina Cedro, Barbara Kapelusz.

 

   

 

 

 
 

Życzenia nauczycielom i pracownikom obsługi złożyła

dyrektor Agata Kapelusz-Derejska i zastępca Beata Mazur 

 

 

 

 

 

 

Powrót