Święto Odzyskania Niepodległości      

Jak co roku, bardzo uroczyście obchodzono Święto Niepodległości w Zespole Placówek Oświatowych im. Jana Pawła II w Bukowie.  Uczniowie klasy VI pod kierunkiem p. Beaty Mazur przypomnieli drogę narodu polskiego do wolności, czasy legionów Józefa Piłsudskiego, czasy zaborów. Całość dopełniały pieśni patriotyczne i piosenki żołnierskie śpiewne przez chór szkolny pod kierunkiem p. Renaty Krawczyńskiej.

W uroczystości brał udział poczet sztandarowy, nad którym opiekę sprawowali: p. Ewa Terpic-Zając i p. Tomasz Szymkiewicz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Powrót