Bezpieczna Szkoła

Spotkanie z dzielnicowym i Koziołkiem Matołkiem 

 

„Bezpieczny przedszkolak i uczeń”

Dnia 2 października 2017r. w oddziale „0” Szkoły Podstawowej w Bukowie odbyło się spotkanie z policjantem. Dzielnicowemu - Zbigniewowi Lichosikowi towarzyszył Koziołek Spoko, który został bardzo mile przyjęty przez dzieci. Spotkanie miało na celu propagowanie wśród najmłodszych zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w szkole i w domu. Pan policjant rozmawiał z dziećmi  o bezpiecznych zachowaniach na drogach, przypomniał jak prawidłowo przechodzić przez jezdnię, jak dbać o bezpieczeństwo własne i innych oraz do kogo zwracać się o pomoc w sytuacji zagrożenia. Gość zwrócił uwagę na niebezpieczeństwa, jakie mogą czyhać na dzieci w kontaktach z obcymi, omówił sposoby unikania ich. Ponadto podkreślił, jak ważną rolę pełnią elementy odblaskowe, które każdy uczeń powinien posiadać.

Dzieci z dużym zainteresowaniem słuchały rad i wskazówek pana policjanta. Czynnie uczestniczyły w spotkaniu, dzieliły się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami. Bardzo dobrze radziły sobie z zadawanymi pytaniami na temat bezpieczeństwa, wykazały się znajomością numerów alarmowych.

Następnie pan policjant wręczył dzieciom kolorowe odblaski.

Na koniec przedszkolaki pod okiem policjanta i wspólnie z koziołkiem Spoko uczyły się praktycznego korzystania z przejść dla pieszych.

 

   
   
Powrót